fbpx
 • රු12,900.00
 • Egyptian Mandarin 1 Box (8kgs – Approx. 32 – 40 fruits)

  8kg (Approx. 32-40 fruits)
  Rs. 40.00/100g

  රු3,200.00
 • French Green Apples – 1 Box (19kgs – Approx. 100 fruits)

  19kg (Approx. 100 fruits)
  Rs. 40.00/100g

  රු7,600.00
 • රු1,590.00
 • රු1,590.00
 • රු4,290.00
 • රු4,190.00
 • රු890.00
 • රු990.00
 • රු690.00
 • Nisshin Panko Bread Crumbs 400g (200g x 2)

  Rs. 297.50 / 100g – Expiry 19th Sep 2020

  රු1,360.00
 • රු4,990.00
 • රු12,900.00
 • රු590.00
 • රු6,790.00
 • රු1,190.00

Main Menu